Odločba Komisije z dne 20. februarja 1995 o seznamu obratov v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, odobrenih za uvoz svežega mesa v SkupnostBesedilo velja za EGP.