Rozhodnutie Komisie z 20. februára 1995 o zozname prevádzkarní v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko schválených na účely dovozu čerstvého mäsa do spoločenstva