1995 m. vasario 20 d. Komisijos Sprendimas dėl Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos įmonių, patvirtintų importuoti šviežią mėsą į Bendriją, sąrašotekstas svarbus EEE.