95/45/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 1995, yhteisöön suuntautuvaan tuoreen lihan tuontiin hyväksyttyjen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian laitosten luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)