Komisjoni otsus, 20. veebruar 1995, nende endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ettevõtete loetelu kohta, millel on lubatud ühendusse värsket liha importidaEMPs kohaldatav tekst.