Решение на Комисията от 20 февруари 1995 година относно списъка на предприятията в Бивша югославска република Македония, одобрени за целите на вноса на прясно месо в Европейската общност (текст от значение за ЕИП)$