Решение на Комисията от 9 март 1987 година за окончателно сключване от името на Европейската общност за атомна енергия на Рамкови споразумения за научно и техническо сътрудничество между Европейските общности и Кралство Швеция, Конфедерация Швейцария, Република Финландия, Кралство Норвегия и Република Австрия PROPCELEX