Решение на Комисията от 10 май 1990 година за определяне на методи за контрол на продуктивните качества и оценяване на генетичната стойност на чистопородни разплодни овце и кози$