Заключение на генералния адвокат Mayras представено на13 декември 1972 г.