Lieta C-28/11: Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 6. septembra spriedums ( Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Kopienu Muitas kodekss — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — 204. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Muitas noliktavas procedūra — Muitas parāda rašanās pienākuma neizpildes dēļ — Informācijas par preču izņemšanu no muitas noliktavas novēlota reģistrēšana krājumu uzskaitē)