C-28/11. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2012. szeptember 6-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Eurogate Distribution GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Közösségi Vámkódex — 2913/92/EGK rendelet — A 204. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Vámraktározási eljárás — Vámtartozás keletkezése kötelezettség elmulasztása miatt — Áru vámraktárból történő kivételére vonatkozó adatoknak a raktárnyilvántartásba történő késedelmes bejegyzése)