Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 6. mája 2020 2020/C 152/02