Kursy walutowe euro (Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.) 6 maja 2020 r. 2020/C 152/02