Общ каталог на сортовете от зеленчукови видове — първо допълнение към 34-тото пълно издание