Решение на Съда (първи състав) от 13 октомври 1992 г.