Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1579/74 af 24. juni 1974 om de nærmere bestemmelser for beregning af den importafgift, der gælder for produkter, forarbejdet på basis af korn og ris og om forudfastsættelse af denne afgift for disse produkter, samt for sammensatte næringsmidler på basis af korn