Регламент (ЕИО) № 1579/74 на Комисията от 24 юни 1974 година относно процедурата за изчисляване на таксата върху вноса на продукти, получени от преработката на зърнени култури и ориз и предварителното фиксиране на тази такса за тези продукти и за комбинирани фуражи, произведени от зърнени култури$