Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Polityka gospodarcza w strefie euro w 2018 r. (opinia dodatkowa)” (COM(2017) 770 final)