Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroalueen talouspolitiikka 2018 (lisälausunto)” (COM(2017) 770 final)