Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroala majanduspoliitika (2018)“ (täiendav arvamus) (COM(2017) 770 final)