Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtalelse om den økonomiske politik i euroområdet (2018) (tillægsudtalelse) (COM(2017) 770 final)