2015 m. balandžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/721, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Vlaamse laurier (SGN)] C/2015/2670