Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9652 – Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2019/C 395/10