Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на10 декември 1998 г.