Решение на Съда (шести състав) от 11 декември 1997 г.