Решение на Общия съд (шести състав) от 25 октомври 2013 г. # Biotronik SE & Co. KG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Дело T-416/11. Biotronik SE/OHMI–Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER) TITJUR