Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8329 – Manabol Bitumen / H&R Refining / JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )