Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 2 marca 2021 r.$