Tiesas spriedums (virspalāta), 2021. gada 2. marts.