KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Par to oficiālo kontroļu vispārējo darbību, kas veiktas dalībvalstīs (2017./2018. gadā), lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem