A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer- és takarmányjog, az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, valamint a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása érdekében a tagállamokban (2017–2018-ban) végzett hatósági ellenőrzések általános működéséről