RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om den overordnede gennemførelse af offentlig kontrol i medlemsstaterne (2017-2018) med henblik på at sikre verifikation af overholdelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd