TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 7 октомври 1982 г. # Greek Canners Association и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 250/81. Greek Canners Association и др./Комисия