Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2426/91 ze dne 29. července 1991, kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS-5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise a předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora a předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 2290/77 o platových poměrech členů Účetního dvora