Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 18 февруари 2016 г.