Обява за свободно работно място — VEXT/18/351/AD 14 — Заместник изпълнителен директор