Förhandsanmälan av en företagskoncentration (Ärende M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank) (Text av betydelse för EES.)