Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank) (Besedilo velja za EGP.)