Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9366 – BPCE/Auchan/Oney Bank) (Text s významom pre EHP)