Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank) (Dokuments attiecas uz EEZ.)