Rakstisks jautājums E-011789/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisijai. Lisabonas līguma ieviestās jaunās funkcijas Eiropas Savienībā