Klausimas raštu E-007232/12 Justas Vincas Paleckis (S&D) Komisijai. Dėl mirusių asmenų informacijos reglamentavimo internete