Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2015/956 zo 17. júna 2015 o zriadení výboru prispievateľov na poradnú misiu Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2015)