Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/956, 17. juuni 2015, Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks läbi viidava Euroopa Liidu nõuandemissiooni (EUAM Ukraine) panustajate komitee loomise kohta (EUAM Ukraine/1/2015)