Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/956 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 17ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη συγκρότηση της επιτροπής συνεισφερόντων για τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2015)