Apesco/Комисия Решение на Съда (пети състав) от 26 април 1988 г. # Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) срещу Комисия на Европейските общности. # Рибарство. # Дело 207/86. TITJUR