Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mischo της 13ης Δεκεμβρίου 1990.