Заключение на генералния адвокат Mischo представено на13 декември 1990 г.