Регламент (ЕО) № 355/94 на Съвета от 14 февруари 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване на режим на Общността за освобождаване от мита