Věc C-531/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. května 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Ecoservice projektai“ UAB, původně „Specializuotas transportas“ UAB „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/18/ES — Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby — Existence vztahů mezi uchazeči, kteří předložili odlišné nabídky pro tutéž zakázku — Povinnosti uchazečů, veřejného zadavatele a vnitrostátního soudu“